26 de setembre de 2006

RECICLA!!!!!Ahir, l’amic David va publicar un post a CONTRAcorrent en referència al reciclatge, i li vaig prometre un post sencer de resposta. I aquí el teniu. Segurament el trobareu una mica tècnic, soso i allunyat del meu estil habitual, però és extret d’un treball que vaig fer un cop i resumeix molt bé el que penso sobre la gestió de residus a Catalunya:


Un residu és tot aquell material que ha deixat de ser útil i el seu propietari el destina a ser abandonat. Si es pensa una mica en el significat d’aquesta definició es veu de seguida que diàriament ens desfem d’una enorme quantitat de matèria que ja no necessitem. En l’Àmbit urbà, el volum d’aquests residus és d’aproximadament un quilo per persona i per dia. Si a això hi afegim els residus industrials, aquest volum es multiplica enormement.

Les primeres iniciatives de gestió de residus es basaven únicament en la seva recollida i disposició en abocadors controlats, o massa sovint, no controlats. A partir dels anys vuitanta, la proliferació de la societat de consum, l’ús dels envasos i embalatges no reutilitzables i la utilització, en general, de productes d’un sol ús, va incrementar molt la quantitat de residus generats, i es va veure que aquell model de gestió era insostenible. El primer reflex d’això a casa nostra va ser la colmatació prematura de l’abocador del Garraf, a l’àrea urbana de Barcelona.

El que calia era reduir el nombre de residus produïts. En aquest sentit es va desenvolupar el model de les tres “R”: Reduir els residus generats, Reutilitzar les matèries residuals donant-los un nou ús directe i Reciclar les matèries residuals mitjançant un procés industrial per donar-los un valor i estalviar matèries primeres. La importància d’aquestes tres “R” és jeràrquica. El més important és reduir. Quan s’ha reduït, cal reutilitzar, i finalment reciclar. Quan aquest model es va implantar, però, es va veure que d’aquestes opcions, la més fàcil, ràpida i barata d’implantar era el reciclatge, i es van deixar de banda les altres dues, que són molt més necessàries. Així es va desenvolupar un model de gestió dels residus basat en el reciclatge. Per poder reciclar correctament cal que les matèries a reciclar siguin segregades molt específicament per tal d’optimitzar els processos industrials de reciclatge. Així, el que va passar en realitat va ser que el model de gestió dels residus va estar fonamentat en la recollida selectiva d’aquests, invertint en aquesta recollida selectiva la majoria dels recursos. La implantació d’aquest sistema de gestió ha estat força ben acollida per la població i s’ha convertit, en general, en una norma cívica quotidiana àmpliament acceptada. Si aquests recursos s’haguessin invertit en la reutilització i la reducció dels residus, els beneficis ambientals i socials haurien estat encara molt més satisfactoris
.”

En resum, que recollir selectivament per reciclar està molt bé, i cal que ho seguim fent, però com sempre, s’han oblidat de la part més important, i l’han deixat a les nostres mans.

RECICLA!!!! Però abans redueix i reutilitza.

4 comentaris:

Dani Rambla ha dit...

Reduir és la clau. Estic convençut. A més a més Reduir facilita la Reutilització i abarateix el procés de Reciclar.

David Codina Riqué ha dit...

Completament d'acord!!
El millor residu és aquell que no es genera!!!

Marçal ha dit...

Hola "Puji"

Saps qui es "Jack Johnson"?
Té una cançó que es diu 3R's t'encantaria. Je je.

A veure si quedem un dia!

oriolsl ha dit...

Em faria gracia saber per qué la fabrica nacional de cotxes SEAT amb sede de tota la vida a CATALUNYA, no ha tret un model de cotxe amb el nom d'algun poble, comarque etc amb CATALÀ ?
(no val l'ibiza)