8 d’abril de 2011

Missió impossible


Quan a un grup o solista li demanen que reinterpreti el tema d'una pel·lícula, el resultat sol ser suat. No és el cas de la versió de Mission Impossible que va fer Limp Bizkit. Pot agradar més o menys, però li donen la volta a la peça original, i transmet una energia imparable, que fa falta, perquè hi ha setmanes que sembla missió impossible arribar a divendres, però guaita, aquí estem.